Bextrans | A BexGroup Company

Die bestuur en aandeelhouers van Bextrans ondersteun die beleid en inisiatiewe van breë-basis swart ekonomiese bemagtiging. Ons is daarop ingestel om die transformasieproses aan te spreek. Bextrans het ’n strategie aangeneem wat voldoening aan die B-BSEB-kodes van goeie praktyk sal verseker.

Korporatiewe Sosiale Verantwoordelikheid (KSV)

Korporatiewe sosiale verantwoordelikheid is 'n breë term wat gebruik word om 'n organisasie se bydrae om die samelewing binne en buite die kantoor te verbeter, te beskryf. Korporatiewe sosiale verantwoordelikheid dui aan dat 'n organisasie verbind is tot sy mense – sy personeel, hul gesinne, kliënte, gemeenskappe en enige ander mense betrokke by die maatskappy; die behoud van die omgewing en die impak wat dit op daardie ekonomie het.

BexGroup was nog altyd bewus daarvan om ‘n bydrae tot die gemeenskap te lewer, maar het tot nou toe nie 'n toegewyde afdeling gehad om dit te bestuur nie. Daar is besluit om dit in 2021 aan te spreek, en 'n afdeling vir korporatiewe sosiale verantwoordelikheid is by BexGroup gestig.

Wat BexGroup anders maak as baie ander maatskappye met so ’n tipe afdeling, is dat ons kies om hierin deel te neem omdat ons glo dat dit belangrik is.

Die geluk van die personeel, die welvaart wat 'n maatskappy bydra asook die impak op die omgewing is ewe waardevol. Dit is met dit in gedagte dat BexGroup sy afdeling vir korporatiewe sosiale verantwoordelikheid op die been gebring het.